Personel muhasebesi hizmetleri

 

Ücret ve gelir bordrosu genelde sürekli değişen koşullardan etkilenmektedir ve günümüzde vergi hukukunun en karmaşık konuları arasında yer almaktadır. Hem gelir vergisi hukukuyla ilgili soruları, hem de çalışma ve sosyal sigorta hukukuyla ilgili hususları içermektedir.

 

Diplomalı personel muhasebecisi olarak uzun yıllara dayanan mesleki tecrübemle yanınızdayım. Yüksek hesaplama güvencesi, hızlı değerlendirmeler ve aşağıdaki hizmetlerin profesyonel biçimde verilmesinden faydalanın:

 

 • Bilgisayar destekli (BMD) ücret ve gelir bordrosu
 • Gelir şemasında sınıflandırma
 • İşçilerin zamanında giriş ve çıkışının yapılması
 • Mevcut hastalık ve izin durumlarının yönetimi
 • Mesailerin, primlerin ve seyahat giderlerinin hesaplanması
 • İzin, tatil günlerinin ve hastalık tazminatının hesaplanması
 • Uygulamalar / haciz koyanların beyanları
 • Sağlık sigortası kurumlarına bildirimler veya kurumlarla iletişim
 • Personel muhasebesiyle ilgili olan işlerin kaydının yapılması (gelir ve ücret dekontları, şirket dışı bilançolar vs.)
 • Toplam giderlerin aylık olarak değerlendirilmesi
 • Sosyal sigorta kurumlarıyla ve maliyeyle online bağlantı
 • Personel muhasebesiyle ilgili çalışma hukuku ve sosyal sigorta hukuku konularında danışmanlık
2t0p1m7